≡ Menu

Suntime LE

suntime2-1-les.jpgTento kolektor byl zařazen do nabídky v návaznosti na zvyšující se poptávky po solárních kolektorech na ohřev bazénů a sezónní ohřev. Tento kolektor je kvalitativně daleko vyspělejší, než jakékoliv plastové rohože, nebo plastové solární kolektory. Tyto kolektory jsou vhodné na sezónní provoz pro ohřev bazénové vody nebo na sezónní ohřev teplé vody na rekreačních objektech a rodinných domech.

Konstrukce kolektoru je přizpůsobena sezónnímu provozu s nižší izolační schopností. Rám je hliníkový, bez povrchové úpravy. Absorbér je celoměděný s vysoceselektivním povrchem ETA+ ®. Absorbér je v rámu zakryt solárním bezpečnostním sklem tl. 4mm.

Díky zjednodušené konstrukci bylo dosaženo i příznivější ceny než u klasických kolektorů pro celoroční provoz.


Technická data solárního kolektoru

Plocha apertury 1,876 m²
Absorpční plocha 1,876 m²
Vnější rozměr 1988 mm x 1006 mm
Krycí sklo solární 4 mm, bezpečnostní
Připojovací rozměr Cu trubka Ø 22 mm
Tepelná izolace minerální vata 40 mm
Objem teplonosné kapaliny 1,8 l
Hmotnost 40 kg
Povrch absorbéru vysoceselektivní vrstva
Solární absorptivita 95 % ± 2 %
Emisivita při 100°C 5 % ± 2 %
Maximální přetlak teplonosné kapaliny 6 bar
Testovací tlak 8 bar
Doporučený průtok 60 l / h kolektor
Rám kolektoru hliníkový profil
Stagnační teplota ** 208 °C
Energetický zisk * 800 - 1200 kWh / rok
Optická účinnost
(pro plochu apertury)
0,789
Lineární ztrátový součinitel
(pro plochu apertury)
3,327 Wm-2K-1
Kvadratický ztrátový součinitel
(pro plochu apertury)
0,020 Wm-2K-2

 

* Energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu provozování, 
orientaci kolektoru na jižní stranu, sklonu kolektoru a geografickém místě. 

** (intenzita slunečního záření G = 1000 W/m2; teplota okolí tas = 30°C)